วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2564
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.004,561.185,591.9041.541,791.9018.555,602.0024.88281.455.0210.0010.232,449.24
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.883.7175.413.7175.410.0010.232,449.310.0010.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.7092.44100.2637.8877.9532.16332.002.0923.247.000.000.005.84
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.003,578.103,696.4038.87846.4012.715,391.0012.43622.8311.557.006.991,197.31
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00300.92355.0837.81312.0834.83800.005.42138.2317.283.002.76608.57
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนคลองตรอน59.0029.3312.4621.126.4612.1958.000.438.7215.030.000.0037.09
รวมทั้งภาค24,239.628,566.859,759.8140.263,038.5017.3412,183.0055.483,523.7828.9230.0033.305,713.81
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.30909.831,077.4444.32495.7726.802,271.004.04235.8410.385.005.03974.29
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,143.301,108.4756.37277.0924.411,664.005.87233.7614.055.005.01437.75
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.7590.83100.3361.2763.1149.88165.000.7425.5915.511.001.0638.35
- เขื่อนน้ำพุง165.4856.6469.1941.8160.5138.59103.000.0215.8715.410.400.2025.99
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.2317.1914.6972.6013.1870.390.000.4838.440.000.400.4132.18
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.917.637.2272.886.9172.010.000.000.000.000.000.69115.21
รวมทั้งภาค4,757.142,225.422,377.3449.97916.5727.814,203.0011.15549.5013.0711.8071.263,872.19
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0011,537.5814,466.8581.534,201.8556.174,339.004.34717.6816.5415.0014.162,414.58
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0341.6642.8577.8713.9053.300.0010.840.000.0015.0014.982,124.70
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.0036.4544.7219.96-21.52-13.640.000.249.870.000.000.0089.14
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00216.93287.0029.90264.5028.212,352.0015.38187.487.970.002.35380.48
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.003,638.184,800.5054.181,788.5030.585,369.0034.33219.894.1020.0020.012,620.74
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00276.86351.3349.48284.3344.22929.001.98151.6316.322.162.14331.20
รวมทั้งภาค28,554.0315,747.6619,993.2570.026,531.5643.2812,989.0067.111,286.559.9052.1664.889,101.57
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.843,253.413,218.5057.081,866.9643.552,598.0011.19598.2823.0315.0015.961,783.85
- เขื่อนบางลาง1,454.361,052.881,077.4574.08801.1768.011,545.005.431,034.9366.998.008.07982.91
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.130.1299.660.1099.6018.280.000.392.130.000.067.84
รวมทั้งภาค7,093.324,306.424,296.0760.572,668.2348.824,161.2816.621,633.6039.2623.0024.092,774.60
รวมทั้ง กฟผ.64,644.1130,846.3536,426.4756.3513,154.8731.8033,536.28150.366,993.4320.85116.96193.5321,462.17

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :