วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2563
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2564
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2564
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.004,047.284,192.4731.14392.474.065,602.001.39233.664.1710.009.821,220.18
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.344.6794.924.6794.920.009.821,219.970.0010.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.7048.2493.8235.4471.5129.50332.000.08-16.91-5.090.000.0011.90
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.003,339.643,457.5736.36607.579.125,391.0020.67889.8216.5120.0020.032,615.45
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00197.80234.9025.02191.9021.42800.004.87133.7316.723.022.64317.24
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนคลองตรอน59.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,239.627,637.307,983.4332.941,262.127.2012,183.0036.832,460.2720.1943.0246.696,008.01
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.30319.39932.9038.37351.2318.992,271.009.12428.4318.8710.0010.00719.51
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,000.561,168.3159.41336.9329.681,664.002.84220.1213.230.000.00267.09
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.7544.00109.3466.7772.1257.00165.000.2762.3637.790.800.8145.60
- เขื่อนน้ำพุง165.4836.0056.3134.0347.6330.38103.000.0221.5720.940.600.6335.33
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.234.9713.2065.2411.6962.430.000.0074.390.000.200.2844.85
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.916.993.9439.773.6337.840.000.000.000.000.003.01169.70
รวมทั้งภาค4,757.141,411.912,284.0048.01823.2324.974,203.0012.25806.8719.2011.6049.342,480.96
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0012,149.5711,272.3063.521,007.3013.474,339.0011.26654.3415.0812.0013.572,413.14
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0341.4445.0781.9016.1261.810.0012.090.000.0012.0011.922,084.23
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00198.14242.7934.20175.7927.34929.000.47153.8516.561.301.30400.94
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00110.64103.7610.8181.268.672,352.000.0015.530.660.000.00101.68
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.003,915.393,595.5240.58583.529.985,369.0015.25436.178.128.008.021,335.55
รวมทั้งภาค28,554.0316,415.1815,259.4453.441,797.7511.9112,989.0039.071,259.899.7033.3039.197,059.68
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.842,768.473,270.2958.001,918.7544.752,598.006.44575.9222.1710.0011.28979.55
- เขื่อนบางลาง1,454.36967.49970.1066.70693.8258.891,545.003.831,154.9874.768.008.011,329.01
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.110.1299.660.1099.6018.280.001.8710.230.000.065.15
รวมทั้งภาค7,093.323,736.074,240.5159.782,612.6747.804,161.2810.271,732.7741.6418.0019.352,313.71
รวมทั้ง กฟผ.64,644.1129,200.4629,767.3846.056,495.7815.7033,536.2898.426,259.8018.67105.92154.5717,862.36

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :