วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2563
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2563
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2563
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.005,028.593,975.2829.53175.281.815,602.000.40139.552.495.005.021,351.58
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.923.214.0482.114.0482.110.005.021,351.520.005.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.7085.9652.6819.9030.3712.53332.000.22-26.33-7.930.000.0042.34
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.003,597.333,338.2635.10488.267.335,391.009.88633.9911.7612.0012.121,962.47
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00157.28169.2518.02126.2514.09800.000.3759.897.492.592.64323.46
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.628,872.377,539.5131.18824.204.7212,125.0015.892,158.6217.8024.5929.615,505.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.30589.30320.4113.18-261.26-14.122,271.002.1594.674.170.300.000.00
- เขื่อนสิรินธร1,966.47860.061,027.3352.24195.9517.261,664.004.80165.889.970.000.28364.08
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.7559.9347.0528.739.837.77165.000.0113.508.180.000.006.87
- เขื่อนน้ำพุง165.4840.3437.8222.8529.1418.58103.001.1419.6619.090.000.0045.85
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.235.506.2931.094.7825.530.000.237.150.000.000.000.00
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.918.606.1562.085.8460.860.000.000.000.000.003.58272.63
รวมทั้งภาค4,757.141,563.731,445.0530.38-15.72-0.484,203.008.33300.867.160.309.531,220.41
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0013,591.9912,008.4967.671,743.4923.314,339.002.31458.1210.5612.0014.593,199.93
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0344.2640.4273.4511.4743.980.0013.100.000.0012.0012.292,834.79
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00331.76200.0528.18133.0520.69929.001.66154.5216.631.381.39369.26
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.0030.5242.4518.95-23.79-15.080.001.7431.750.000.000.0083.97
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.0066.48104.6210.9082.128.762,352.000.000.000.000.000.000.23
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.004,386.973,795.9342.84783.9313.415,369.007.81201.943.7612.0011.983,048.92
รวมทั้งภาค28,554.0318,451.9816,191.9656.712,730.2718.0912,989.0026.62846.336.5237.3845.5010,646.12
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.843,568.982,737.5548.551,386.0132.332,598.001.49531.3120.454.003.541,453.02
- เขื่อนบางลาง1,454.36909.49967.9366.55691.6558.711,545.002.43507.5532.854.004.03582.01
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.090.1083.050.0879.9818.280.001.498.150.000.036.48
รวมทั้งภาค7,093.324,478.563,705.5852.242,077.7438.024,161.283.921,040.3525.008.007.602,041.51
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1133,366.6428,882.1044.725,616.5013.5933,478.2854.764,346.1612.9870.2792.2419,413.35

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :