วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2563
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2563
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.005,961.184,245.0231.53445.024.615,602.000.00105.311.888.008.141,098.42
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.804.6694.724.6694.720.008.151,098.370.008.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.7099.8048.9318.4926.6210.98332.000.00-32.14-9.680.000.0041.07
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.004,236.223,464.7236.43614.729.235,391.003.39314.665.8410.5012.581,541.75
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00194.92239.1525.47196.1521.89800.000.2035.434.432.591.47225.85
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.6210,496.928,002.4833.091,287.177.3712,125.0011.741,521.6312.5529.0932.114,381.45
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.30587.77329.7113.56-251.96-13.622,271.000.5356.282.480.700.000.00
- เขื่อนสิรินธร1,966.47860.061,021.5651.95190.1816.751,664.000.4093.735.631.501.50344.85
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.7579.7341.0225.053.803.01165.000.017.034.260.000.006.87
- เขื่อนน้ำพุง165.4861.5140.7024.6032.0220.42103.000.0310.079.780.400.4236.35
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.2312.063.3616.611.859.880.000.133.700.000.000.000.00
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.917.086.0060.575.6959.300.000.000.000.000.002.27204.18
รวมทั้งภาค4,757.141,608.211,442.3530.32-18.42-0.564,203.001.10170.814.062.606.821,036.13
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0013,913.2712,411.6069.942,146.6028.704,339.001.52354.988.1816.0023.802,726.13
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0347.3850.6592.0421.7083.210.0021.940.000.0016.0016.042,409.93
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00286.24230.3032.44163.3025.40929.000.63122.7813.222.422.42312.39
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00121.82111.9311.6689.439.542,352.000.000.000.000.000.000.00
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.004,601.524,144.4146.781,132.4119.365,369.000.0092.681.7314.0014.142,623.76
รวมทั้งภาค28,554.0318,970.2316,948.8959.363,487.2023.1112,989.0024.09570.444.3948.4261.568,989.15
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.843,739.522,839.2650.351,487.7234.702,598.001.85409.5815.7710.006.321,242.11
- เขื่อนบางลาง1,454.36950.19977.9767.24701.6959.561,545.004.17355.8923.034.004.03425.30
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.100.0974.750.0770.1618.280.001.136.180.000.035.04
รวมทั้งภาค7,093.324,689.813,817.3253.822,189.4840.064,161.286.02766.6018.4214.0010.381,672.45
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1135,765.1730,211.0446.786,945.4416.8133,478.2842.953,029.489.0594.11110.8716,079.18

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :