วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2561
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2561
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.0010,923.509,730.0472.285,930.0461.375,602.008.804,952.8188.4118.4018.625,312.25
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.923.613.8277.643.8277.640.0018.625,312.160.0018.400.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.70259.54263.3799.50241.0699.45332.000.63233.2870.270.000.00134.52
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.008,515.808,166.3585.875,316.3579.835,391.007.936,978.47129.4521.6021.536,472.92
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00940.53727.8077.51684.8076.43800.001.85990.20123.782.162.16859.62
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.6220,642.9818,891.3878.1312,176.0769.7212,125.0037.8318,466.92152.3060.5657.4018,717.13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.302,515.89835.1034.35253.4313.702,271.001.621,316.7157.980.500.502,085.01
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,646.711,348.5268.58517.1445.561,664.000.001,358.1581.620.001.071,006.57
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.75160.45118.1372.1480.9163.95165.001.39190.23115.290.000.00136.78
- เขื่อนน้ำพุง165.48153.67126.6476.53117.9675.23103.000.09183.88178.520.000.00146.85
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.2320.9317.0284.1215.5182.830.000.0391.340.000.000.0064.30
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.910.037.5676.327.2575.550.000.000.000.000.000.08221.68
รวมทั้งภาค4,757.144,497.682,452.9751.56992.2030.104,203.003.133,140.3174.720.505.708,763.93
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0015,561.5416,398.0892.416,133.0881.994,339.0010.595,723.86131.9213.0013.704,668.08
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0339.5744.5580.9615.6059.820.0011.330.000.0013.0012.954,073.24
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00411.80638.3789.91571.3788.86929.001.731,801.28193.893.893.89642.04
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.006,982.377,626.0186.074,614.0178.905,369.007.697,939.74147.8814.0014.006,248.82
รวมทั้งภาค28,554.0322,995.2824,707.0186.5311,245.3274.5112,989.0031.3415,464.88119.0643.8951.3018,059.42
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.844,396.764,802.7685.173,451.2280.502,598.009.983,550.39136.666.006.303,015.45
- เขื่อนบางลาง1,454.36787.10949.3365.27673.0557.131,545.004.501,496.0296.837.006.991,690.98
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.130.1191.360.0989.7918.280.002.6314.390.000.0611.25
รวมทั้งภาค7,093.325,183.995,752.2081.094,124.3675.464,161.2814.485,049.04121.3313.0013.354,717.68
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1153,319.9351,803.5680.2128,537.9669.0733,478.2886.7842,121.15125.82117.95127.7550,258.16

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :