วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2560
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2560
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.007,195.9310,932.0281.217,132.0273.825,602.0013.166,302.54112.513.003.962,102.72
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.723.6173.353.6173.350.003.962,102.550.004.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.70176.06259.7198.11237.4097.94332.000.34241.9972.890.000.0064.71
- โรงไฟฟ้าเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.627,376.7111,195.3346.304,480.0225.6512,125.0017.468,647.0871.327.003.963,494.36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.302,528.062,499.69102.811,918.02103.702,271.000.005,613.58247.1913.007.322,677.04
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,657.101,641.5383.48810.1571.371,664.000.002,023.94121.630.000.001,284.75
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.75159.47160.6798.12123.4597.56165.000.44252.44152.990.000.19147.81
- เขื่อนน้ำพุง165.4864.57152.8492.36144.1691.94103.000.00305.01296.120.000.6954.85
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.2319.5220.98103.6819.47103.970.000.05171.710.000.000.0073.63
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.915.540.070.75-0.23-2.440.000.000.000.000.000.00120.65
รวมทั้งภาค4,757.144,434.254,475.7894.093,015.0291.464,203.000.498,366.69199.0613.00120.707,269.30
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0013,648.7615,577.0087.785,312.0071.024,339.0022.764,708.87108.527.006.442,793.01
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0346.7841.4475.3012.4947.890.006.880.000.005.005.002,262.26
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00368.51426.0460.01359.0455.84929.0014.34576.9462.100.000.00338.31
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.005,813.426,985.7678.853,973.7667.955,369.0011.224,770.0488.847.007.033,126.33
รวมทั้งภาค28,554.0319,877.4723,030.2480.659,568.5563.4012,989.0055.1910,055.8677.4219.0020.8710,137.40
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.844,874.194,399.8778.033,048.3371.102,598.005.642,636.38101.482.002.173,008.63
- เขื่อนบางลาง1,454.36412.66792.8454.51516.5643.851,545.008.812,020.03130.752.842.971,806.67
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.090.12103.750.11104.4318.280.002.1411.710.000.0612.30
รวมทั้งภาค7,093.325,286.955,192.8473.213,565.0065.234,161.2814.454,658.56111.954.845.214,827.60
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1136,975.3843,894.2067.9620,628.6049.9233,478.2887.5931,728.1894.7743.84150.7425,728.66

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :