วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2563
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2563
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.007,872.045,110.7637.961,310.7613.575,602.000.0034.640.627.007.10381.91
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.024.5993.294.5993.290.007.09381.880.007.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.70238.61118.0644.6095.7539.50332.00-0.39-14.62-4.400.000.6119.33
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.006,121.224,340.2345.641,490.2322.385,391.001.6297.471.819.309.40530.14
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00478.74370.4439.45327.4436.54800.000.3518.212.281.121.4775.86
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.6214,714.639,944.0841.123,228.7718.4912,125.008.67517.584.2724.4218.581,910.28
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.30698.60423.0617.40-158.61-8.582,271.000.1512.820.560.500.000.00
- เขื่อนสิรินธร1,966.47989.231,439.9373.22608.5553.611,664.001.1629.221.763.003.0595.41
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.7589.7640.7024.853.482.75165.000.011.761.070.000.003.97
- เขื่อนน้ำพุง165.48107.1379.5948.1070.9145.22103.000.082.572.500.000.004.42
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.237.452.1810.770.673.580.000.000.100.000.000.000.00
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.914.427.8278.947.5178.260.000.000.000.000.001.5561.74
รวมทั้งภาค4,757.141,896.591,993.2841.90532.5116.154,203.001.4046.471.113.508.08271.57
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0015,542.2414,177.4179.903,912.4152.304,339.000.70140.763.2417.0017.65891.67
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0348.1245.0781.9016.1261.810.0015.100.000.0017.0016.86784.50
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00520.58362.1251.00295.1245.90929.000.4635.053.771.991.98103.90
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.00111.1690.2640.2924.0215.230.000.010.240.000.001.3145.09
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00383.57179.2018.67156.7016.712,352.000.000.000.000.000.000.00
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.006,553.326,040.6068.183,028.6051.795,369.000.0046.560.8720.0020.34890.22
รวมทั้งภาค28,554.0323,158.9920,894.6673.187,432.9749.2512,989.0016.27222.611.7155.9967.783,010.97
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.844,424.863,456.5661.302,105.0249.102,598.001.46104.464.025.005.02363.04
- เขื่อนบางลาง1,454.361,137.181,055.1872.55778.9066.121,545.002.70155.6910.082.002.08163.35
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.100.1191.360.0989.7918.280.050.442.410.000.042.66
รวมทั้งภาค7,093.325,562.144,511.8563.612,884.0152.774,161.284.21260.596.267.007.14529.05
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1145,332.3537,343.8757.8214,078.2734.0733,478.2830.551,047.253.1390.91101.585,721.87

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :