วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 2 สิงหาคม 2563
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2563
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2563
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.004,324.003,933.4529.22133.451.385,602.009.14243.614.354.003.931,485.83
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.923.254.4490.244.4490.240.003.921,485.720.004.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.7078.8357.3021.6534.9914.44332.000.13-21.64-6.520.000.0042.35
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.003,302.623,271.4334.40421.436.335,391.0066.831,005.2518.659.008.932,385.95
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00115.29130.2913.8887.299.74800.000.5994.5311.822.592.60397.17
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.627,823.997,396.9130.59681.603.9012,125.0080.612,807.4723.1519.5925.366,456.70
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.30548.72338.1213.91-243.55-13.172,271.0017.79147.546.500.300.000.00
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,021.561,100.3855.96269.0023.701,664.0016.90276.7716.630.000.25367.46
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.7542.1453.4732.6516.2512.84165.002.1030.0118.190.000.007.37
- เขื่อนน้ำพุง165.4833.6331.6019.1022.9214.62103.001.8724.1923.490.300.3154.21
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.235.415.8628.964.3523.230.001.1420.690.000.600.4410.39
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.917.668.0781.467.7680.870.000.000.000.000.000.00337.81
รวมทั้งภาค4,757.141,659.121,537.5032.3276.732.334,203.0039.80499.2011.881.2021.771,445.94
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0013,471.8811,842.5766.741,577.5721.094,339.005.16626.7414.449.007.613,511.48
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0344.8538.1069.239.1535.080.006.900.000.0010.009.893,113.84
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00364.70192.0627.05125.0619.45929.001.34193.9720.881.901.91398.31
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.0037.6054.3024.24-11.94-7.570.000.1951.080.000.000.0083.97
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.0032.7090.439.4267.937.252,352.000.000.000.000.000.000.30
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.004,583.173,579.8940.41567.899.715,369.0014.97321.875.9910.0010.013,371.20
รวมทั้งภาค28,554.0318,534.9015,797.3555.322,335.6615.4812,989.0028.561,193.669.1930.9033.7111,735.72
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.843,408.442,769.6649.121,418.1233.082,598.0027.68652.2125.102.000.001,532.63
- เขื่อนบางลาง1,454.36812.961,064.8973.22788.6166.941,545.005.44724.3746.884.003.91698.10
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.090.1299.660.1099.6018.280.002.0911.440.000.067.91
รวมทั้งภาค7,093.324,221.493,834.6754.062,206.8340.384,161.2833.121,378.6733.136.003.972,238.64
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1132,239.5028,566.4344.235,300.8312.8333,478.28182.095,879.0017.5657.6984.8121,877.00

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :