วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2561
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2561
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2561
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.006,217.908,644.4364.214,844.4350.145,602.000.00182.123.2525.0025.391,910.59
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.884.9099.694.9099.690.0025.391,910.590.0025.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.70XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.005,542.316,230.7765.523,380.7750.765,391.005.04367.006.8123.0023.072,008.82
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00475.20519.6455.34476.6453.20800.000.0043.545.444.324.32338.02
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.6212,240.2915,399.7463.698,684.4349.7212,125.0030.432,503.2420.6577.3270.685,564.36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.301,365.841,368.5856.29786.9142.542,271.001.3573.103.228.008.08666.48
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,241.061,243.2463.22411.8636.281,664.000.1756.173.381.501.57104.04
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.7580.86116.7771.3179.5562.87165.000.0312.277.440.000.0022.77
- เขื่อนน้ำพุง165.4855.4394.0556.8385.3754.44103.000.0012.3211.960.600.6833.62
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.2315.2013.4166.2711.9063.550.000.1020.200.000.000.0015.03
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.916.872.1421.571.8319.050.000.000.000.000.001.6923.00
รวมทั้งภาค4,757.142,765.262,838.1859.661,377.4241.794,203.001.65174.064.1410.1024.251,524.69
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0013,112.1814,883.6283.874,618.6261.754,339.002.08295.896.8213.0020.19939.41
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0345.1552.1394.7423.1888.890.0019.370.000.0013.0013.03809.59
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00328.63350.5349.37283.5344.10929.000.4653.445.752.162.20134.91
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.00109.73118.4652.8952.2233.100.000.000.860.000.001.2457.36
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.004,862.605,758.9665.002,746.9646.975,369.000.00116.312.1718.0018.10994.83
รวมทั้งภาค28,554.0318,458.2921,163.7174.127,702.0251.0312,989.0021.91466.503.5946.1665.093,512.01
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.844,776.374,165.6273.872,814.0865.642,598.001.52187.957.235.008.43401.36
- เขื่อนบางลาง1,454.361,037.801,351.8292.951,075.5491.301,545.003.35436.0928.232.843.15263.34
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.080.0978.140.0874.1718.280.000.874.770.000.064.32
รวมทั้งภาค7,093.325,814.255,517.5477.783,889.7071.174,161.284.87624.9115.027.8411.64669.02
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1139,278.0944,919.1769.5521,653.5752.4133,478.2858.853,768.7111.26141.42171.6711,270.09

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :