วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2561
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2561
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.006,079.177,258.9353.923,458.9335.805,602.0026.041,275.2422.7616.0012.084,180.91
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.802.3447.562.3447.560.0012.074,180.840.0012.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.70102.56120.2145.4197.9040.39332.000.5445.1413.600.000.00126.07
- โรงไฟฟ้าเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.004,902.515,214.9554.842,364.9535.515,391.0035.881,942.8236.0416.0015.984,483.77
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00474.61105.7611.2662.767.00800.001.06230.8128.851.301.30688.89
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.6211,563.6512,702.1952.535,986.8834.2812,125.0075.597,674.8563.3045.3049.0113,192.12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.301,309.28762.8931.38181.229.802,271.0011.17666.9029.378.008.231,645.71
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,070.371,011.9851.46180.6015.911,664.0031.56435.4126.178.008.16541.54
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.7588.00106.6565.1369.4354.87165.006.8892.0455.781.001.0682.04
- เขื่อนน้ำพุง165.4891.0655.9833.8347.3030.17103.001.0353.8052.230.600.6497.17
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.2310.397.7838.456.2733.490.000.0055.720.000.400.3841.91
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.910.314.7748.154.4646.480.000.000.000.000.002.2695.91
รวมทั้งภาค4,757.142,569.411,950.0540.99489.2814.844,203.0050.641,303.8731.0218.0090.546,924.74
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0012,728.1714,640.8382.514,375.8358.504,339.0034.531,548.9335.707.004.842,334.55
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0344.0341.7275.8112.7748.960.003.830.000.007.007.022,092.00
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00292.06582.2882.01515.2880.14929.00159.89463.2449.863.463.10290.06
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00394.67206.1521.47183.6519.592,352.0021.06306.6013.040.002.59420.39
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.004,494.735,819.4965.682,807.4948.015,369.0076.172,059.6038.3618.0018.032,692.32
รวมทั้งภาค28,554.0317,953.6621,290.4774.567,828.7851.8712,989.00295.484,378.3733.7135.4641.279,250.16
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.843,938.084,273.2975.782,921.7568.152,598.0045.091,298.0049.968.008.071,344.39
- เขื่อนบางลาง1,454.36896.59907.8262.42631.5453.611,545.001.05835.9054.104.505.941,086.72
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.130.0974.750.0770.1618.280.001.337.280.000.017.04
รวมทั้งภาค7,093.324,834.805,181.2073.043,553.3665.014,161.2846.142,135.2351.3112.5014.022,438.15
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1136,921.5241,123.9163.6717,858.3143.2233,478.28467.8515,492.3246.28111.26194.8431,805.17

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :