วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 17 เมษายน 2564
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2563
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2564
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2564
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.004,622.094,657.5234.60857.528.885,602.008.3974.791.346.006.04690.38
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.924.7295.934.7295.930.006.04690.270.007.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.7049.8892.0534.7869.7428.77332.00-0.69-19.89-5.990.400.0011.90
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.003,816.523,874.6340.741,024.6315.385,391.006.04369.966.8614.4013.031,728.68
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00306.76314.5833.50271.5830.31800.001.1240.995.121.121.32130.99
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนคลองตรอน59.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,239.628,800.178,943.5036.902,222.1912.6812,183.0020.901,156.129.4928.9236.363,640.19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.30356.50913.9937.59332.3217.972,271.004.2378.513.465.005.01468.18
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,128.881,162.0359.09330.6529.131,664.000.7951.533.103.503.55183.77
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.7539.0971.7443.8134.5227.28165.000.7510.586.410.500.5334.73
- เขื่อนน้ำพุง165.4867.5967.1040.5558.4237.26103.000.155.024.870.200.2013.54
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.232.097.1535.345.6430.120.000.1838.650.000.400.4030.22
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.915.656.2362.895.9261.700.000.000.000.000.001.9298.35
รวมทั้งภาค4,757.141,599.802,228.2446.84767.4723.284,203.006.10184.294.389.6016.291,158.40
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0013,153.7611,790.8366.451,525.8320.404,339.002.90300.796.9313.0014.481,606.56
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0347.2343.2978.6714.3454.980.0012.890.000.0013.0013.011,380.66
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00287.03310.7443.77243.7437.91929.001.3682.418.873.282.99271.85
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.0044.7948.2821.55-17.96-11.380.000.071.090.000.000.9288.57
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00146.09232.3324.20209.8322.382,352.000.282.520.110.000.00101.68
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.004,865.313,784.3542.71772.3513.215,369.003.86128.842.407.007.52890.62
รวมทั้งภาค28,554.0318,544.2116,209.8256.772,748.1318.2112,989.0021.36515.653.9736.2842.424,866.33
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.843,055.783,380.5559.952,029.0147.332,598.000.84222.078.557.006.96540.79
- เขื่อนบางลาง1,454.361,018.361,144.8978.72868.6173.731,545.001.97863.4355.894.204.20872.57
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.100.0974.750.0770.1618.280.000.784.270.000.042.07
รวมทั้งภาค7,093.324,074.244,525.5363.802,897.6953.024,161.282.811,086.2826.1011.2011.201,415.43
รวมทั้ง กฟผ.64,644.1133,018.4231,907.0949.368,635.4920.8733,536.2851.172,942.348.7786.00106.2711,080.35

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :