วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2561
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2561
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.005,707.317,395.4054.943,595.4037.215,602.0012.85430.197.6820.0019.543,239.88
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.402.0441.462.0441.460.0019.543,239.700.0020.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.7083.26153.5258.00131.2154.13332.000.8727.818.380.001.2291.65
- โรงไฟฟ้าเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.004,632.025,092.4353.552,242.4333.675,391.008.20817.3515.1624.0024.283,520.70
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00333.00292.3431.13249.3427.83800.003.46114.1314.275.182.62586.15
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.6210,759.9912,935.7353.506,220.4235.6212,125.0044.924,629.1838.1869.1867.9410,111.91
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.301,314.601,002.2941.22420.6222.742,271.0013.62317.6713.9910.0010.091,155.83
- เขื่อนสิรินธร1,966.47930.27948.4348.23117.0510.311,664.000.00142.018.538.005.49356.05
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.7594.73105.2564.2768.0353.77165.001.0038.6923.451.001.0643.11
- เขื่อนน้ำพุง165.4863.3852.9532.0044.2728.23103.000.0218.8918.340.600.6170.37
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.2318.9013.1865.1411.6762.330.000.2237.910.000.400.4028.41
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.916.534.6346.744.3245.020.000.000.000.000.000.0079.55
รวมทั้งภาค4,757.142,428.412,126.7344.71665.9620.204,203.0014.86555.1713.2120.0054.493,780.47
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0012,626.5714,301.5280.594,036.5253.964,339.0011.60677.3015.6111.006.711,839.02
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0349.4640.6573.8711.7044.860.006.730.000.0011.0010.911,637.72
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00289.67302.2742.57235.2736.59929.001.95145.4915.661.301.26264.53
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.0048.9451.7123.08-14.53-9.210.000.053.750.000.000.96113.00
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00210.00249.2725.97226.7724.192,352.001.00212.369.030.002.82298.36
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.004,034.884,656.7352.561,644.7328.125,369.005.05232.044.3212.0012.102,061.54
รวมทั้งภาค28,554.0317,259.5219,602.1568.656,140.4640.6912,989.0026.381,270.949.7835.3040.607,292.65
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.844,242.783,837.2968.052,485.7557.982,598.002.59427.9716.475.005.01931.93
- เขื่อนบางลาง1,454.361,092.451,238.9485.19962.6681.711,545.006.69677.5943.865.507.02604.64
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.130.0974.750.0770.1618.280.001.035.640.000.046.09
รวมทั้งภาค7,093.325,335.365,076.3271.563,448.4863.104,161.289.281,106.5926.5910.5012.071,542.66
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1135,783.2839,740.9361.5316,475.3339.8733,478.2895.447,561.8822.59134.98175.1022,727.69

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :