วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2562
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2562
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.008,644.437,342.3154.543,542.3136.665,602.000.00150.422.6922.0022.261,632.76
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.903.8478.053.8478.050.0022.261,632.680.0018.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.70216.30214.2780.95191.9679.19332.000.009.422.840.000.8729.33
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.006,230.775,626.3459.162,776.3441.695,391.002.42255.044.7325.5025.581,940.32
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00519.64423.8445.14380.8442.50800.000.0032.484.062.162.16243.99
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.6215,616.0413,610.6056.296,895.2939.4812,125.0024.682,080.0417.1567.6667.145,135.71
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.301,368.58649.6726.7268.003.682,271.002.3142.641.881.201.2257.33
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,243.24928.4747.2297.098.551,664.000.007.040.420.000.0083.34
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.75116.7779.2048.3741.9833.18165.000.0214.919.040.000.0016.37
- เขื่อนน้ำพุง165.4894.0594.0556.8385.3754.45103.000.004.924.780.000.6118.30
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.2313.4113.5667.0212.0564.360.000.0131.780.000.000.0017.45
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.912.144.4044.424.0942.630.000.000.000.000.002.2261.24
รวมทั้งภาค4,757.142,838.191,769.3537.19308.589.364,203.002.34101.292.411.205.63381.53
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0014,883.6215,128.9585.264,863.9565.034,339.000.00229.715.2917.0020.181,204.41
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0352.1349.7690.4220.8179.790.0018.940.000.0017.0016.981,078.43
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00350.53449.5563.32382.5559.49929.001.1149.785.363.283.25191.34
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.00118.4684.6037.7718.3611.640.000.011.770.000.001.161,163.21
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00490.13301.4331.40278.9329.752,352.000.000.140.010.000.00161.60
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.005,758.966,084.1868.673,072.1852.535,369.000.0086.071.6019.0019.181,127.75
รวมทั้งภาค28,554.0321,653.8322,098.4777.398,636.7857.2312,989.0020.06367.472.8356.2866.305,515.69
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.844,165.624,251.9275.402,900.3867.652,598.001.88185.427.145.007.36600.29
- เขื่อนบางลาง1,454.361,351.821,119.4676.97843.1871.571,545.001.38206.2113.352.002.16148.02
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.090.1083.050.0879.9818.280.000.643.500.000.023.40
รวมทั้งภาค7,093.325,517.535,371.4875.733,743.6468.504,161.283.26392.279.437.009.54751.71
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1145,625.5942,849.9066.3519,584.3047.4033,478.2850.342,941.078.79132.14148.6111,784.64

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :