วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2560
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2560
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.004,248.896,331.5047.032,531.5026.205,602.0042.361,413.4825.233.003.001,853.71
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.884.7396.144.7396.140.003.001,853.540.003.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.7058.07122.2146.1799.9041.21332.002.8075.4522.730.000.0064.56
- โรงไฟฟ้าเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.004,010.815,380.2056.572,530.2037.995,391.0055.501,888.9535.042.002.023,620.60
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00403.96583.6562.16540.6560.34800.0020.86598.3074.793.023.01684.79
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.628,726.6112,422.2951.375,706.9832.6812,125.00124.525,829.7148.0811.0212.289,204.61
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.30577.101,333.3354.84751.6640.642,271.0042.131,336.6358.8615.0011.541,570.78
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,038.951,325.6867.41494.3043.551,664.0062.051,087.7065.378.007.42854.88
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.7555.6389.5054.6652.2841.32165.002.0446.2528.030.000.0056.93
- เขื่อนน้ำพุง165.4832.71113.3368.48104.6566.74103.009.2190.9388.280.000.0022.58
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.239.1310.7353.029.2249.230.000.0758.830.000.000.0038.02
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.913.960.030.35-0.27-2.850.000.000.000.000.000.00120.65
รวมทั้งภาค4,757.141,717.492,872.6060.381,411.8342.834,203.00115.502,620.3462.3423.0018.965,200.86
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0011,515.3112,919.2572.812,654.2535.484,339.0043.891,225.2728.247.0012.221,782.91
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0343.8145.7483.1216.7964.390.0012.500.000.007.007.111,554.41
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00211.75313.5044.15246.5038.34929.006.66217.1523.372.162.17104.42
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.0081.1895.5542.6529.3118.580.002.1378.340.000.000.00102.46
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.003,807.535,029.8056.772,017.8034.505,369.0090.221,722.9832.097.006.962,128.53
รวมทั้งภาค28,554.0315,659.5818,403.8364.454,942.1432.7512,989.00155.413,243.7424.9723.1634.206,646.89
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.844,041.983,952.6170.102,601.0760.672,598.0015.571,287.6449.566.006.452,154.71
- เขื่อนบางลาง1,454.36494.79864.6459.45588.3649.941,545.001.601,185.6576.746.005.95913.37
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.100.13104.090.11104.8318.280.001.216.630.000.006.81
รวมทั้งภาค7,093.324,536.874,817.3867.913,189.5458.364,161.2817.172,474.4959.4612.0012.403,074.89
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1130,640.5538,516.1059.6415,250.5036.9133,478.28412.6114,168.2842.3269.1877.8324,127.25

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ   chouvalit.v@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :