วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2562
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2562
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.0010,247.088,658.7164.324,858.7150.295,602.000.0085.751.5322.0022.09425.41
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.683.6674.393.6674.390.0022.09425.410.0022.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.70262.37268.19101.32245.88101.44332.000.207.392.230.000.050.08
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.007,564.266,994.7773.554,144.7762.235,391.004.3197.121.8028.0028.12469.71
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00755.40613.3565.32570.3563.66800.001.009.721.224.324.3247.30
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.6218,833.7916,538.6868.409,823.3756.2512,125.0027.60625.395.1676.3273.331,271.70
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.301,938.47746.4530.70164.788.912,271.000.007.820.340.500.549.75
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,471.221,126.8357.30295.4526.031,664.000.000.690.040.001.1933.03
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.75154.20113.0069.0175.7859.89165.000.243.942.390.000.004.42
- เขื่อนน้ำพุง165.48116.60115.0469.52106.3667.83103.000.000.910.880.000.001.58
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.2314.2214.3070.6712.7968.310.000.725.170.000.400.432.79
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.910.036.9870.466.6769.510.000.000.000.000.000.0019.44
รวมทั้งภาค4,757.143,694.742,122.6044.62661.8320.084,203.000.9618.530.440.903.38101.59
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0015,511.3816,045.1790.425,780.1777.284,339.003.1673.641.7010.009.97212.65
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0342.4745.5982.8516.6463.800.008.870.000.0010.009.97191.40
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00442.33592.1483.40525.1481.67929.000.5612.711.371.731.7826.52
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00725.66499.0151.98476.5150.832,352.000.000.000.000.002.1638.47
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.006,638.497,081.0679.924,069.0669.585,369.000.0037.900.7110.0010.07189.14
รวมทั้งภาค28,554.0323,360.3324,262.9784.9710,801.2871.5712,989.0012.59124.250.9631.7340.39810.90
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.844,373.434,649.1082.453,297.5676.912,598.002.0552.002.008.008.06102.13
- เขื่อนบางลาง1,454.361,303.841,129.0277.63852.7472.381,545.003.1386.395.592.002.0528.26
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.130.1299.660.1099.6018.280.000.100.550.000.060.98
รวมทั้งภาค7,093.325,677.405,778.2481.464,150.4075.944,161.285.18138.493.3310.0010.17131.37
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1151,566.2648,702.4975.4125,436.8961.5633,478.2846.33906.662.71118.95127.272,315.56

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :