วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 19 กันยายน 2562
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2562
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.008,502.925,611.8141.691,811.8118.755,602.0017.151,934.2134.533.003.004,728.29
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.923.672.4148.982.4148.980.002.994,728.140.003.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.70173.16142.3053.76119.9949.50332.000.20-0.14-0.040.000.0047.15
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.007,949.045,421.4757.012,571.4738.615,391.0016.823,268.6960.634.504.375,018.00
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00616.75500.8053.33457.8051.09800.003.28510.9263.871.301.31599.28
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.6217,245.5411,678.7948.304,963.4828.4212,125.0040.4410,441.8286.1211.8023.4514,451.18
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.30742.83646.3926.5964.723.502,271.001.23361.6115.920.300.30162.48
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,343.931,842.3493.691,010.9689.061,664.0014.261,475.7588.690.0010.67360.49
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.75111.6150.3030.7213.0810.34165.000.0549.2329.840.000.0042.87
- เขื่อนน้ำพุง165.48128.3187.4152.8278.7350.21103.000.2896.9094.080.100.2291.13
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.239.016.1330.304.6224.670.000.0061.580.000.000.0036.58
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.917.265.7057.545.3956.170.000.000.000.000.000.62282.23
รวมทั้งภาค4,757.142,342.952,638.2755.461,177.5035.724,203.0015.822,045.0748.660.4011.813,012.48
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0016,306.4215,015.4084.624,750.4063.514,339.0029.213,072.3770.815.005.623,990.00
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0348.9447.1685.7018.2169.820.005.220.000.005.004.983,563.19
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00690.89574.2580.88507.2578.89929.007.66809.1687.108.803.31634.93
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.00198.97164.3873.3898.1462.210.002.43172.650.000.000.001,201.65
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00562.82411.3242.85388.8241.472,352.008.36400.3817.020.000.00358.56
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.008,205.857,929.2789.504,917.2784.085,369.0025.994,963.7292.4525.0025.083,902.94
รวมทั้งภาค28,554.0326,013.8924,141.7884.5510,680.0970.7612,989.0078.879,418.2872.5143.8044.4815,161.99
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.844,811.033,848.7368.252,497.1958.252,598.008.421,610.8562.005.005.222,348.67
- เขื่อนบางลาง1,454.36674.04754.6651.89478.3840.611,545.001.97625.4140.483.002.98906.78
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.090.1191.360.0989.7918.280.022.2712.420.000.037.50
รวมทั้งภาค7,093.325,485.164,603.5064.902,975.6654.444,161.2810.412,238.5353.798.008.233,262.95
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1151,087.5443,062.3466.6819,796.7447.9133,478.28145.5424,143.7072.1264.0087.9735,888.60

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :