วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2563
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2564
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2564
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.005,441.667,872.0458.484,072.0442.145,602.0041.984,494.5080.231.000.741,736.19
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.243.9379.883.9379.880.000.751,736.030.001.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.70140.70104.7939.5982.4834.03332.000.6323.237.000.000.0212.41
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.005,825.004,444.2546.731,594.2523.945,391.009.803,219.6759.724.004.013,890.27
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00461.04954.81101.68911.81101.76800.006.281,450.67181.338.205.52846.40
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนคลองตรอน59.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,239.6211,872.6413,379.8255.206,658.5138.0112,183.0059.4410,924.1089.6714.2018.839,797.62
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.301,325.282,805.41115.392,223.74120.232,271.0036.723,502.29154.2231.0014.481,614.67
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,670.131,779.3190.48947.9383.511,664.000.001,132.7668.070.000.00461.84
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.75153.14163.75100.00126.53100.00165.001.08337.74204.691.001.04141.20
- เขื่อนน้ำพุง165.4883.7293.7456.6585.0654.25103.000.38101.8798.900.000.0069.06
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.2318.6716.1779.9114.6678.300.000.54337.200.000.400.4995.68
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.916.316.9369.966.6268.990.000.000.000.000.001.86381.11
รวมทั้งภาค4,757.143,257.254,865.31102.273,404.54103.284,203.0038.725,411.86128.7632.4017.877,018.28
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0013,129.4915,771.0088.885,506.0073.614,339.0032.406,196.26142.800.002.443,429.70
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0346.6447.9087.0418.9572.660.001.730.000.000.000.002,979.85
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00482.70654.8092.23587.8091.42929.008.50993.91106.998.813.30644.44
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.00223.94223.99100.00157.7599.990.000.33307.130.000.000.00133.41
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.004,795.137,647.4486.314,635.4479.275,369.0011.145,751.17107.123.003.022,505.71
รวมทั้งภาค28,554.0318,677.9024,345.1385.2610,883.4472.1112,989.0054.1013,248.47102.0011.8120.3011,288.03
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.843,562.154,311.6376.462,960.0969.042,598.007.462,548.2098.085.004.001,863.52
- เขื่อนบางลาง1,454.36844.53709.7048.80433.4236.791,545.009.961,709.50110.6510.009.862,129.94
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.120.1083.050.0879.9818.280.003.8821.230.000.0611.33
รวมทั้งภาค7,093.324,406.805,021.4370.793,393.5962.094,161.2817.424,261.58102.4115.0013.924,004.79
รวมทั้ง กฟผ.64,644.1138,214.5947,611.6973.6524,340.0958.8333,536.28169.6833,846.01100.9273.4170.9232,108.72

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :