วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2562
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.007,441.076,128.9645.532,328.9624.105,602.0015.47257.164.5923.0022.562,760.35
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.794.1784.764.1784.760.0022.562,760.270.0023.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.70154.32106.5540.2584.2434.75332.00-0.30-51.12-15.400.000.8840.02
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.005,182.244,352.2845.771,502.2822.565,391.003.91416.107.7222.0021.943,307.70
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00308.37205.0021.83162.0018.08800.000.0242.855.362.592.42444.41
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.6213,090.7910,796.9644.654,081.6523.3712,125.0041.663,425.2628.2570.5964.738,932.92
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.30989.02572.5623.55-9.11-0.492,271.001.54101.834.480.500.50104.64
- เขื่อนสิรินธร1,966.47968.68860.0643.7428.682.531,664.001.0672.174.340.000.33104.35
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.75103.8779.2048.3741.9833.18165.000.3123.5214.250.000.0022.73
- เขื่อนน้ำพุง165.4857.2061.8637.3853.1833.92103.000.0711.8911.540.600.4847.12
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.2314.7311.2955.809.7852.230.000.0133.300.000.000.0019.99
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.914.816.0861.385.7760.130.000.000.000.000.001.25145.13
รวมทั้งภาค4,757.142,138.311,591.0533.45130.283.954,203.002.99242.715.771.1010.05755.94
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0014,301.5213,988.9378.833,723.9349.794,339.001.95366.888.4614.0011.582,380.19
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0341.1645.4582.5916.5063.270.0010.060.000.0014.0013.982,142.87
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00298.49295.8041.66228.8035.58929.000.90112.2912.092.592.57386.26
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.0057.7330.9213.80-35.32-22.390.000.069.630.000.000.001,194.25
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00275.45136.8514.26114.3512.202,352.000.000.140.010.001.66300.09
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.004,706.994,693.7352.981,681.7328.765,369.000.00122.262.2816.0016.062,382.85
รวมทั้งภาค28,554.0319,681.3419,191.6867.215,729.9937.9712,989.0012.97611.204.7146.5951.239,702.32
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.843,863.063,780.4267.042,428.8856.652,598.002.99432.8316.6610.0011.061,284.01
- เขื่อนบางลาง1,454.361,243.46948.0465.19671.7657.021,545.002.28309.0920.013.003.00411.52
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.090.1083.050.0879.9818.280.011.075.850.000.024.70
รวมทั้งภาค7,093.325,106.614,728.5666.663,100.7256.734,161.285.28742.9917.8513.0014.081,700.23
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1140,017.0536,308.2556.2213,042.6531.5733,478.2862.905,022.1615.00131.28140.0921,091.41

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :