วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 17 กันยายน 2563
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2563
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2563
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.005,585.784,597.6634.15797.668.265,602.0013.121,175.5920.996.006.031,738.83
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.922.483.7476.023.7476.020.006.031,738.750.006.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.70141.80123.2146.55100.9041.63332.000.0844.4513.390.160.0042.38
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.005,399.835,245.8455.162,395.8435.975,391.0020.123,453.3964.066.005.982,834.19
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00495.70293.8831.30250.8828.00800.005.40362.1445.272.942.94496.52
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.6211,625.5910,264.3342.453,549.0220.3212,125.0044.756,774.3255.8721.1024.807,733.12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.30644.75475.7919.57-105.88-5.722,271.002.48337.6114.870.300.000.00
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,842.341,278.4865.01447.1039.391,664.0011.74502.7030.210.000.00380.31
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.7550.2666.9140.8629.6923.47165.002.1958.7735.620.000.0016.46
- เขื่อนน้ำพุง165.4887.5662.0937.5253.4134.06103.000.8759.4457.710.000.0056.62
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.236.127.2735.935.7630.760.001.8436.260.000.800.4217.94
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.913.975.7958.455.4857.110.000.000.000.000.002.91430.31
รวมทั้งภาค4,757.142,635.001,896.3339.86435.5613.214,203.0019.12994.7823.671.1031.162,951.91
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0014,973.9111,910.7167.121,645.7122.004,339.0013.901,260.2829.0510.009.834,040.37
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0348.3443.2978.6714.3454.980.008.790.000.0010.0010.043,563.23
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00578.26222.7231.37155.7224.22929.001.85317.7934.212.252.24487.24
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.00160.69138.1961.6971.9545.610.003.03156.460.000.000.0084.63
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00395.7867.747.0645.244.832,352.000.000.000.000.000.000.30
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.007,921.973,986.8045.00974.8016.675,369.0013.541,198.5622.328.008.143,815.84
รวมทั้งภาค28,554.0324,078.9516,369.4557.332,907.7619.2712,989.0041.112,933.0922.5830.2530.2513,326.88
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.843,835.872,876.8251.021,525.2835.582,598.0033.23991.5138.163.002.641,750.57
- เขื่อนบางลาง1,454.36756.521,002.2568.91725.9761.621,545.006.441,046.2467.729.008.991,076.55
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.090.13107.970.11109.4218.280.002.6114.280.000.0610.08
รวมทั้งภาค7,093.324,592.483,879.2054.692,251.3641.194,161.2839.672,040.3649.0312.0011.692,837.20
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1142,932.0232,409.3150.189,143.7122.1333,478.28144.6512,742.5538.0664.4597.9026,849.11

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :