วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2563
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2563
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2563
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.007,085.444,792.6435.60992.6410.275,602.000.0048.110.867.007.29635.53
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.404.7195.734.7195.730.007.29635.530.007.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.70194.1171.3726.9649.0620.24332.00-0.78-28.53-8.590.000.0038.53
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.005,382.164,001.0842.071,151.0817.285,391.002.17163.513.0311.0011.11906.01
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00368.28332.0435.36289.0432.26800.000.0019.342.421.121.32123.34
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,180.6213,034.399,201.8438.052,486.5314.2412,125.008.68837.966.9126.1225.292,797.33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.30630.15375.5515.45-206.12-11.142,271.000.0724.761.090.300.000.00
- เขื่อนสิรินธร1,966.47901.721,223.6962.23392.3134.561,664.000.0059.303.563.003.20207.53
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.7579.3738.6123.581.391.10165.000.012.451.480.000.005.38
- เขื่อนน้ำพุง165.4884.9971.8443.4163.1640.28103.000.074.244.120.000.0010.48
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.2313.582.3011.370.794.220.000.011.210.000.000.000.00
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.913.807.7378.037.4277.320.000.000.000.000.000.77116.04
รวมทั้งภาค4,757.141,713.611,719.7236.15258.957.864,203.000.1691.962.193.308.10577.53
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0014,891.1313,507.1376.123,242.1343.344,339.000.38212.804.9017.0016.711,577.07
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0346.3447.8286.9018.8772.350.0014.360.000.0017.0017.011,391.61
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00412.50308.5443.46241.5437.56929.000.0057.666.212.072.08174.73
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.0073.1457.0725.48-9.17-5.810.000.022.400.000.001.0568.45
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00266.98163.0316.98140.5314.992,352.000.000.000.000.000.000.00
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.005,804.325,243.1859.182,231.1838.155,369.000.0056.931.0617.0017.061,606.28
รวมทั้งภาค28,554.0321,494.4119,326.7767.685,865.0838.8612,989.0014.76329.792.5453.0759.935,380.38
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.844,144.603,163.3356.101,811.7942.262,598.002.79215.908.3110.009.95749.36
- เขื่อนบางลาง1,454.361,092.451,035.9871.23759.7064.491,545.001.74217.1014.052.002.02237.62
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.120.1083.050.0879.9818.280.000.703.830.000.023.68
รวมทั้งภาค7,093.325,237.174,199.4159.202,571.5747.054,161.284.53433.7010.4212.0011.99990.66
รวมทั้ง กฟผ.64,585.1141,479.5834,447.7453.3411,182.1427.0633,478.2828.131,693.415.0694.49105.319,745.90

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :