วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 20 มกราคม 2565
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2564
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.005,311.647,545.7956.053,745.7938.775,602.004.8124.290.4320.0020.32420.39
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.924.394.5692.684.5692.680.0020.29420.390.0020.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.70135.19109.9341.5387.6236.15332.000.391.730.520.000.000.52
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.005,026.144,266.7344.871,416.7321.275,391.001.3537.050.697.507.54139.72
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00387.42787.0083.81744.0083.04800.000.426.380.804.324.1679.39
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนคลองตรอน59.00XXXXXXXXXXXX
รวมทั้งภาค24,239.6210,864.7812,714.0152.455,992.7034.2112,183.0027.26489.844.0251.8241.63829.17
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.301,390.561,839.4375.661,257.7668.002,271.001.9121.060.9310.5010.21212.82
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,549.981,631.2182.95799.8370.461,664.004.9129.411.771.501.7324.76
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.75135.21146.3989.40109.1786.28165.000.242.521.530.500.006.00
- เขื่อนน้ำพุง165.4885.8490.9154.9482.2352.44103.000.091.121.090.300.311.81
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.239.459.8248.538.3144.380.000.133.850.000.400.287.25
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.917.556.5365.926.2264.820.000.000.000.000.000.6417.81
รวมทั้งภาค4,757.143,178.593,724.2978.292,263.5268.674,203.007.2857.961.3813.2018.36451.70
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0012,984.5016,250.7891.585,985.7880.024,339.004.96115.132.6510.0011.82184.42
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0346.1244.2680.4315.3158.700.0010.010.000.0010.009.99160.83
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.00154.30164.9073.6298.6662.540.000.020.490.000.000.7917.31
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.00587.66762.9279.47740.4278.982,352.001.5512.830.550.002.0951.35
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.004,507.677,336.6082.814,324.6073.955,369.007.4744.920.8410.0010.01175.77
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00501.62623.8087.86556.8086.59929.000.5317.411.871.301.304.83
รวมทั้งภาค28,554.0318,781.8725,183.2688.2011,721.5777.6712,989.0024.54190.781.4731.3041.27721.44
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.843,721.274,365.6877.423,014.1470.302,598.004.8256.842.1910.0010.58156.85
- เขื่อนบางลาง1,454.361,433.141,128.0677.56851.7872.301,545.003.63142.519.223.003.0160.60
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.130.13107.970.11109.4218.280.000.000.000.000.031.08
รวมทั้งภาค7,093.325,154.545,493.8777.453,866.0370.744,161.288.45199.354.7913.0013.62218.53
รวมทั้ง กฟผ.64,644.1137,979.7847,115.4372.8823,843.8357.6333,536.2867.53937.932.80109.32114.882,220.84

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 
: ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : email :