ตุลาคม 2561เดือน 10
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1  2  
- คุณกมลจิตต์
  [10:00-14:00น.]
3  
- คุณกมลจิตต์
  [09:00-12:00น.]
4  5  6  
- คุณพัชรา (ขนส่งทางบก)
  [07:00-12:00น.]

- นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์
  [08:00-16:00น.]
7  
- นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์
  [08:00-16:00น.]
8  
- สรรพสามิต
  [09:30-13:30น.]
9  10  11  12  13  
- คุณจตุพล เจริญรี
  [13:00-17:00น.]
14  
- คุณจตุพล เจริญรี
  [07:00-11:00น.]

- แข่งกอล์ฟ G20 ปิดสนาม Shot-Gan 11.00 o.
  [11:00-17:00น.]
15  16  17  
- อบรมทัศนคติมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (คุณอมราพร พลประชิต)
  [08:00-16:00น.]

- แข่งขันกอล์ฟเลี้ยงรับ - ส่งผู้บริหาร อขช.
  [11:30-18:00น.]

- สฟอ.
  [13:00-17:00น.]
18  
- อบรมทัศนคติมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (คุณอมราพร พลประชิต)
  [08:00-16:00น.]

- สฟอ.
  [06:00-10:30น.]
19  
- อบรมทัศนคติมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (คุณอมราพร พลประชิต)
  [08:00-12:00น.]
20  
21  
- การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนคัดเลือก
  [08:00-16:00น.]
22  
- การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนคัดเลือก
  [08:00-16:00น.]
23  
- การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนคัดเลือก
  [08:00-16:00น.]
24  
- การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนคัดเลือก
  [08:00-16:00น.]
25  
- การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนคัดเลือก
  [08:00-16:00น.]
26  
- คณะพลเอกวลิต โรจนภักดี กรรมการ กฟผ.
  [06:30-11:30น.]

- การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนคัดเลือก
  [08:00-16:00น.]
27  
28  29  30  31