มิถุนายน 2561เดือน 6
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
     1  
- กอล์สายงานชสป.(คุณทัศนัย)
  [13:00-17:00น.]
2  
- กอล์ฟประเพณีกฟผ.อปต./ปูนทุ่งสง
  [10:30-16:00น.]
3  
- แบงชาติ (อ.ประดิษฐ์)
  [07:30-11:30น.]
4  5  6  
- คุณทวีศักดิ์
  [12:00-16:00น.]
7  8  9  
- อจส.
  [08:00-08:30น.]

- คุณประสิทธิ์ (แขก อข.วินัย)
  [08:00-16:00น.]

- กอล์ฟประเพณีกฟผ.อปต./ปูนทุ่งสง
  [10:30-16:00น.]

- คุณพยุงศักดิ์
  [13:00-16:00น.]
10  
- อจส
  [08:00-16:00น.]

- แข่งกอล์ฟทเว้นตี้(ปิดสนาม)
  [08:00-16:00น.]
11  12  
- สำนักงานพัฒนาที่ดิน41
  [13:00-17:00น.]
13  14  15  16  
- ขอแค้ดดี้ไปในค่ายววิภาวดี
  [08:00-16:00น.]

- แขกพันเอก นิพนธ์
  [08:00-12:00น.]
17  
- ไฟฟ้าภูมิภาค(ปิดสนาม)
  [08:00-16:00น.]
18  19  
- อปฟ.
  [08:00-12:00น.]

- พ.ต.ต.กำปนาท โสพะโนดอน ผู้บังคับการนครบาล 9
  [10:00-16:00น.]
20  
- คุณประเมิน
  [09:00-13:00น.]

- พ.ต.ต.กำปนาท โสพะโนดอน ผู้บังคับการนครบาล 9
  [10:00-16:00น.]

- อปฟ.
  [10:00-15:00น.]
21  22  23  
- เชี่ยวหลานโอเพ่น
  [06:00-16:00น.]
24  
- คุณรังสรรค์
  [08:00-08:30น.]
25  26  
- คณะอปผ.
  [08:00-16:00น.]
27  
- คณะม.ธรรมศาสตร์
  [08:00-16:00น.]
28  
- คณะม.ธรรมศาสตร์
  [08:00-16:00น.]
29  30  
- แข่งกอล์ฟกองทัพภาค 4(ปิดสนาม)
  [08:00-16:00น.]