มีนาคม 2561เดือน 3
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
    1  2  
- กอล์ฟเอเซียน (สาขาหัวหิน )
  [10:00-14:00น.]

- คุณสุพัตรา ฮันเมืองตัก
  [11:00-15:00น.]
3  
- คณะ ม.วลัยลักษณ์ (ปิดสนาม)
  [08:00-16:00น.]
4  
- คณะชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่ (ปิดสนาม)
  [08:00-16:00น.]
5  
- คุณสุพจน์ รัตนโอภา
  [08:00-16:00น.]

- Tacha
  [14:00-18:00น.]
6  
- คุณพิเชษ
  [07:30-12:30น.]

- คุณสุพจน์ รัตนโอภา
  [08:00-16:00น.]

- Jacha
  [11:00-16:00น.]
7  
- คุณสุพจน์ รัตนโอภา
  [08:00-16:00น.]
8  9  
- คุณแสนพิน สุขี
  [13:00-17:00น.]

- โคลัมบัส ทัวร์
  [13:00-16:00น.]

- คุณปรางทิพย์
  [13:00-16:00น.]
10  
- อทด.
  [06:00-10:00น.]

- คุณปรางทิพย์
  [07:00-10:00น.]

- ทับละมุขอแค้ดดี้
  [08:00-16:00น.]

- คณะคุณสมหวัง ดำรงพงศาวัฒน์
  [10:00-16:00น.]

- Mr.Lee
  [11:30-15:30น.]
11  
- อทด.
  [08:00-16:00น.]

- สนามกอล์ฟค่ายวิภาวดีขอแค้ดดี้
  [08:00-16:00น.]
12  13  
- คุณธีรภัท
  [08:00-16:00น.]

- คุณศิติพันธ์
  [09:00-13:00น.]
14  
- คุณกาญจน์ , เขมชาติ
  [11:30-16:30น.]
15  
- หมอประพันธ์
  [08:00-16:00น.]

- Mr.Ture
  [08:00-16:00น.]

- Mr.Choo
  [09:30-14:30น.]

- คุณปัญญา
  [14:00-18:00น.]
16  
- คณะชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง
  [08:00-16:00น.]

- หมอประพันธ์
  [08:00-11:00น.]

- คุณเบียร์
  [13:00-16:00น.]

- คณะผู้ช่วยผู้ว่าการ
  [14:00-18:00น.]
17  
- ศาลปกครองสงขลา
  [06:30-11:30น.]

- คุณสุนทรีพงค์
  [06:30-11:30น.]

- คณะผู้ช่วยผู้ว่าการ
  [07:00-11:00น.]

- คณะอดีต รวสก. คุณรัมย์ เหราบัตย์
  [08:00-16:00น.]

- หมอประพันธ์
  [08:00-16:00น.]

- คุณเบียร์
  [08:00-11:00น.]

- คุณโสฬล
  [12:00-16:00น.]
18  
- แข่งขันกอล์ฟสายใจไทย (ปิดสนาม)
  [08:00-16:00น.]
19  20  
- คุณชาตรี
  [13:00-16:00น.]
21  
- คุณอั่่น
  [08:00-16:00น.]
22  
- คุณอั่่น
  [08:00-16:00น.]

- นท.เรวัต
  [08:00-16:00น.]
23  
- คณะ นท.เรวัต ทับละมุ 089-4445793
  [08:00-16:00น.]

- คุณหญิงชัชนีฯ
  [14:00-16:00น.]
24  
- SCG ทุ่งสง
  [08:00-13:00น.]

- สมาคมกอล์ฟเกาะสมุย
  [10:00-16:00น.]

- คุณหญิงชัชนีฯ
  [13:00-16:00น.]
25  
- คุณสวิทย์ (SCG ทุ่งสง)
  [06:30-10:30น.]

- คุณอารยา นวลศรี
  [07:00-16:00น.]

- คนหมอบรรลือ
  [08:30-16:00น.]
26  
- คุณอนุภาพ /ช-อกด.ย
  [08:00-16:00น.]
27  
- คุณกระจ่าง
  [07:00-16:00น.]

- แขกคุณอานุภาพ
  [08:00-16:00น.]
28  
- Verticut หลุม1 (ทางสนามปิดปรับปรุง)
  [08:00-16:00น.]
29  
- คุณศศิธร โชควัฒนา
  [08:30-13:00น.]

- หน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ 46
  [09:00-14:00น.]

- Mr.Stafand
  [10:00-15:30น.]

- เสนาธิการทหารเรือ
  [13:00-16:00น.]
30  
- ดร.นคร
  [06:30-16:00น.]

- คุณวรกิจ
  [07:00-11:00น.]

- แข่งขันกอล์ฟภายใน เขื่อน-ตาขุน
  [08:00-16:00น.]

- Mr.Stafand
  [08:00-13:00น.]

- คุณศศิธร โชควัฒนา
  [08:30-13:00น.]

- หน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ 46
  [09:00-14:00น.]
31  
- Sigh
  [08:00-16:00น.]

- พ.ต.ท.หญิงถนัทชา
  [13:00-17:00น.]

- คุณอนัชชา
  [13:00-17:00น.]