วันที่: Print This PageXML  

ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ เวลา 24.00 น.  ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2567

เขื่อนภูมิพล โทร.055-881239   เขื่อนสิริกิติ์ โทร.055-461157   เขื่อนอุบลรัตน์ โทร.043-372194   เขื่อนวชิราลงกรณ โทร.034-598031   เขื่อนศรีนครินทร์ โทร.02-436-8733   เขื่อนรัชชประภา โทร.02-436-8774
เขื่อน ระดับกักเก็บสูงสุด
(ม.รทก.)
ระดับกักเก็บปัจจุบัน
(ม.รทก.)
ระดับกักเก็บวานนี้
(ม.รทก.)
+เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากวานนี้
(เมตร)
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำสูญเสีย
(ล้าน ลบ.ม.)
แผนระบายน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
ระบายน้ำผ่านเครื่อง
(ล้าน ลบ.ม.)
ระบายน้ำผ่าน Spillway
(ล้าน ลบ.ม.)
ระบายน้ำผ่าน Irr.Outlet
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำที่สูบกลับ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำกักเก็บสูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบันคิดเป็น
%
ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น
%
ปริมาณน้ำที่สามารถรับได้อีก
(ล้าน ลบ.ม.)
สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน
(ล้าน ลบ.ม.)
ภาคเหนือ (หมายเหต น้ำที่ระบายออกจากเขื่อนภูมิพล และ เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เป็นน้ำก้อนเดียวกัน)
เขื่อนภูมิพล260.00228.92228.95-0.0322.170.0026.0026.000.000.000.0013,462.006,026.4044.772,226.4023.047,435.600.00
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง140.20139.45139.49-0.0426.010.0026.000.000.0026.000.004.924.2886.994.2886.990.640.00
เขื่อนแม่งัด396.50387.16387.100.060.670.000.000.000.000.000.00264.70147.9155.88125.6051.82116.790.00
เขื่อนเจ้าพระยา16.5014.7914.720.070.000.000.006.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
เขื่อนสิริกิติ์162.00135.45135.48-0.0311.100.0015.0014.940.000.000.009,510.003,879.3840.791,029.3815.465,630.620.00
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน130.00107.76107.87-0.110.620.002.592.640.000.000.00939.00236.5625.19193.5621.60702.440.00
เขื่อนนเรศวร47.8547.8947.890.000.000.000.007.340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
เขื่อนคลองตรอน194.80172.79172.610.180.280.000.040.000.000.040.0059.0010.0417.024.047.6248.960.00
เขื่อนผาจุก68.6765.1964.970.220.000.000.0011.630.003.380.000.000.000.000.000.000.000.00
ภาคกลาง-ภาคตะวันตก (หมายเหตุ น้ำที่ระบายออกจากเขื่อนศรีนครินทร์ และ เขื่อนท่าทุ่งนา เป็นน้ำก้อนเดียวกัน)
เขื่อนศรีนครินทร์180.00166.18166.23-0.053.900.0014.0019.590.000.000.0017,745.0012,528.8770.612,263.8730.275,216.130.00
เขื่อนท่าทุ่งนา59.7058.5257.780.7419.160.0014.0014.030.000.000.0055.0346.2684.0617.3166.378.770.00
เขื่อนแม่กลอง24.6022.7522.650.100.000.000.0010.790.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล110.0058.0858.28-0.200.010.000.000.000.000.420.00224.0036.6916.38-29.55-18.73187.310.00
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์43.0035.4635.460.000.000.000.000.000.000.000.00960.00109.7811.4487.289.31850.220.00
เขื่อนวชิราลงกรณ155.00142.39142.43-0.048.280.0018.0018.060.000.000.008,860.004,728.2653.371,716.2629.354,131.740.00
เขื่อนแก่งกระจาน99.0086.7186.74-0.030.810.001.380.000.001.420.00710.00260.6236.71193.6230.11449.380.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์182.00176.44176.50-0.060.001.589.009.010.000.000.002,431.30831.1934.19249.5213.491,600.110.00
เขื่อนสิรินธร142.20138.15138.16-0.012.510.003.503.600.000.000.001,966.471,000.5650.88169.1814.90965.910.00
เขื่อนจุฬาภรณ์759.00743.80743.800.000.010.000.000.000.000.000.00163.7553.8832.9016.6613.17109.870.00
เขื่อนน้ำพุง284.00275.54275.60-0.060.000.160.300.310.000.000.00165.4839.7224.0031.0419.80125.760.00
เขื่อนห้วยกุ่ม312.00304.75304.640.110.140.000.000.000.000.000.0020.236.8934.055.3828.7313.340.00
เขื่อนปากมูล108.00106.15106.32-0.170.000.000.0022.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
โรงไฟฟ้าลำตะคอง660.00656.92655.071.850.000.000.000.350.000.000.929.918.9290.048.6189.720.990.00
ภาคใต้
เขื่อนรัชชประภา95.0082.4882.49-0.016.210.007.007.180.000.000.005,638.843,632.2064.412,280.6653.202,006.640.00
เขื่อนบางลาง115.00105.31105.39-0.082.550.006.005.920.000.000.001,454.36977.9767.24701.6959.56476.390.00
โรงไฟฟ้าบ้านสันติ331.60331.72331.73-0.010.000.000.000.000.000.000.000.120.13107.970.11109.42-0.010.00
หมายเหตุ : ระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) หรือ Mean Sea Level (MSL) (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล,เขื่อนเจ้าพระยา,เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน,เขื่อนนเรศวร,เขื่อนแม่กลอง,เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนขุนด่านปราการชล,เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ
ปริมาณน้ำสูญเสีย (Losses) หมายถึง ปริมาณน้ำในอ่างที่สูญเสียไป เช่น การสูบน้ำในอ่างและอื่นๆ ไม่รวมค่าการระเหยในอ่าง (เขื่อนอุบลรัตน์ บวกค่าคงที่ 0.5 Mcm , เขื่อนน้ำพุง บวกค่าคงที่ 0.03 Mcm)
สี ช่องระดับกักเก็บน้ำปัจจุบัน สีแดง = เตือนระดับน้ำใกล้เต็ม / กระพริบ = เตือนระดับน้ำใกล้จุดวิฤกติ / สีเทา = เตือนระดับน้ำน้อยมาก / สีส้ม = เตือนระดับน้ำน้อย / สีม่วง = เปิด Spillway / สีน้ำเงิน = สามารถรับน้ำได้อีก


# กราฟแสดงระดับและปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ.  # สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ #CCTV (ใช้ FireFox เปิด) # ศูนย์เตือนภัยภิบัติแห่งชาติ #คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ
# สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) # ติดตามสถานการณ์น้ำจาก สสนก. # ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลฯ # สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

# ระบบโทรมาตร รฟ.พระนครเหนือ # ระบบโทรมาตรเขื่อนภูมิพล # ระบบโทรมาตรเขื่อนสิริกิติ์ # ระบบโทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์ # ระบบโทรมาตรเขื่อนปากมูล # ระบบโทรมาตรลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
(23-05-55)   16871