วันที่: Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2565
ภาค/เขื่อน ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2564
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
แผนการ
ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ใช้ได้ทั้งอ่างฯ
ปริมาตร
(ล้าน ลบ.ม.)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ 
- เขื่อนภูมิพล13,462.004,448.866,140.2345.612,340.2324.225,602.0067.451,797.0232.083.002.773,352.38
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง4.923.984.4891.064.4891.060.002.763,352.310.003.000.000.00
- เขื่อนแม่งัด264.70XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนเจ้าพระยา0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนสิริกิติ์9,510.003,459.004,348.8445.731,498.8422.515,391.0057.002,270.0342.115.005.022,139.49
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน939.00260.40512.8054.61469.8052.43800.0025.35656.0882.013.453.49930.42
- เขื่อนนเรศวร0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนคลองตรอน59.0040.5440.1668.0734.1664.4558.001.1544.9977.570.200.2137.55
รวมทั้งภาค24,239.628,212.7811,046.5145.574,325.2024.6912,183.00153.718,120.4366.6514.6533.669,751.03
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เขื่อนอุบลรัตน์2,431.30748.261,013.4441.68431.7723.342,271.0028.431,057.0946.5515.0016.131,743.93
- เขื่อนสิรินธร1,966.471,174.621,307.5766.49476.1941.951,664.0019.00909.3454.6512.0011.60822.04
- เขื่อนจุฬาภรณ์163.75100.4191.0355.5953.8142.53165.000.3874.6545.240.500.8165.54
- เขื่อนน้ำพุง165.4850.7574.1544.8165.4741.75103.000.4458.5856.870.600.3858.63
- เขื่อนห้วยกุ่ม20.238.4210.1750.268.6646.250.001.1576.740.000.400.4357.74
- เขื่อนปากมูล0.00XXXXXXXXXXXX
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง9.919.127.2973.596.9872.740.000.000.000.000.000.63217.40
รวมทั้งภาค4,757.142,091.582,503.6552.631,042.8831.644,203.0049.402,176.4051.7828.5029.989,327.65
ภาคกลาง-ตะวันตก 
- เขื่อนศรีนครินทร์17,745.0012,129.8213,913.2778.413,648.2748.774,339.0058.672,062.5047.5320.0021.864,232.95
- เขื่อนท่าทุ่งนา55.0343.9645.6782.9916.7264.110.0019.790.000.0020.0019.993,740.18
- เขื่อนแม่กลอง0.00XXXXXXXXXXXX
- เขื่อนขุนด่านปราการชล224.00111.30123.6455.2057.4036.380.008.63116.750.000.000.4195.47
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์960.0066.06419.0943.66396.5942.302,352.0021.38648.7227.580.000.00444.34
- เขื่อนวชิราลงกรณ8,860.006,015.785,217.6258.892,205.6237.725,369.00100.252,115.9039.4115.0014.984,046.34
- เขื่อนแก่งกระจาน710.00425.32387.9654.64320.9649.92929.005.84333.4535.892.592.54465.42
รวมทั้งภาค28,554.0318,792.2420,107.2570.426,645.5644.0312,989.00214.565,277.3240.6357.5971.1914,894.82
ภาคใต้ 
- เขื่อนรัชชประภา5,638.843,570.353,309.4358.691,957.8945.672,598.006.561,548.2559.5920.0018.002,613.11
- เขื่อนบางลาง1,454.36701.13838.1657.63561.8847.691,545.004.621,591.34103.0012.0012.071,767.82
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ0.120.100.1299.660.1099.6018.280.000.894.870.000.0412.83
รวมทั้งภาค7,093.324,271.584,147.7158.472,519.8746.114,161.2811.183,140.4875.4732.0030.114,393.76
รวมทั้ง กฟผ.64,644.1133,368.1837,805.1258.4814,533.5235.1333,536.28428.8518,714.6355.80132.74164.9438,367.26

หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130