เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนวชิราลงกรณ
  เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนอุบลรัตน์