ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ แสดงกราฟระดับน้ำและปริมาณน้ำเขื่อนต่างๆ

มกราคม 2555 ปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Rule Curve)

เลือกปีที่ต้องการแสดง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นายพงศกร เรืองมนตรี   phongsakorn.r@egat.co.th โทร.02-436-66055 Fax 02-436-64964
ส่วนกลาง ชฟน. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

(ลิขสิทธิ์ © 2011 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.)
ผู้ดูแลเว็บไซด์