Sirikit Dam Minimarathon


การรับเสื้อและหมายเลข(BIB)


การรับเสื้อและหมายเลขประจำตัว(BIB) รับได้ในวันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา 10.00-20.00น. และวันที่ 7 ธ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 04.00-05.30น. ณ อาคาร OTOP เขื่อนสิริกิติ์แผนที่จุดเสื้อและหมายเลขประจำตัว


จุดรับบิบและเสื้อ

ประเภทการวิ่ง


VIP

฿1,200
 • ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ
 • *หรือสามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ (WALK/FUNRUN/MINIMARATHON)*

   ของที่ระลึก

   รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

   เสื้อยืด 1 ตัว

  Mini Marathon

  9 KM

  ฿400
 • มีการแข่งขัน แบ่งตามรุ่นอายุดังนี้
 • อายุไม่เกิน 19 ปี ชาย/หญิง

  อายุ 20-29 ปี ชาย/หญิง

  อายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง

  อายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง

  อายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง

  อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง

   ของที่ระลึก 1-7 ของทุกกลุ่มอายุ(ชาย)

   ของที่ระลึก 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ(หญิง)

   รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

   เสื้อยืด 1 ตัว

  FUN RUN

  6 KM

  ฿300
 • มีการแข่งขัน แบ่งตามเพศ ดังนี้
 •  ของที่ระลึก 1-7 (ชาย)

   ของที่ระลึก 1-7 (หญิง)

   รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

   เสื้อยืด 1 ตัว

  เดินการกุศล

  3 KM

  ฿200
 • ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ
 • ไม่มีการแข่งขัน
 •  เสื้อยืด 1 ตัว

  ******* ค่าสมัครและของที่ระลึก *******


  Responsive image Responsive image

  ตัวอย่างเสื้อและเหรียญ


  Responsive image

  กฏกติกา


  1. การแข่งขันวิ่งในรายการ Sirikit Dam Mini Marathon at Sitikit Dam นี้ยึดถือตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัครโดยนับวันเกิดถึงวันแข่งขัน 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กรณีได้รับรางวัลนักวิ่งต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด และรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล

  3. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน (นักวิ่งในระยะ Mini Marathon 9 กม.)

  4. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

  5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทนผู้อื่นและรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล

  6. การประท้วงผลการแข่งขัน สามารถทำได้ภายใน 10 นาที ภายหลังคณะกรรมการประกาศผลอย่างเป็นทางการ

  7. ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่านั้น

  ข้อตกลงการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม


  1.ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

  2.สิทธิ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่สามารถโอน เปลี่ยนชื่อ หรือจำหน่ายให้ผู้อื่นได้

  3.การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขันในการปรับเปลี่ยนได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสม

  4.เมื่อท่านได้ยืนยันการสมัครนี้แล้วถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ นี้แล้ว

  แผนที่การวิ่ง


  • MARATHON FUNRUN WALK