แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
วันที่: Print This Page

ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ เวลา 24.00 น.  ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2559

เขื่อนภูมิพล โทร.055-549511   เขื่อนสิริกิติ์ โทร.055-461157   เขื่อนอุบลรัตน์ โทร.043-372194   เขื่อนวชิราลงกรณ โทร.034-598031   เขื่อนศรีนครินทร์ โทร.02-436-8733   เขื่อนรัชชประภา โทร.02-436-8774
เขื่อน ระดับกักเก็บสูงสุด
(ม.รทก.)
ระดับกักเก็บปัจจุบัน
(ม.รทก.)
ระดับกักเก็บวานนี้
(ม.รทก.)
+เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากวานนี้
(เมตร)
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำสูญเสีย
(ล้าน ลบ.ม.)
แผนระบายน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
ระบายน้ำผ่านเครื่อง
(ล้าน ลบ.ม.)
ระบายน้ำผ่าน Spillway
(ล้าน ลบ.ม.)
ระบายน้ำผ่าน Irr.Outlet
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำที่สูบกลับ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำกักเก็บสูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบันคิดเป็น
%
ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น
%
ปริมาณน้ำที่สามารถรับได้อีก
(ล้าน ลบ.ม.)
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล260.00XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง140.20XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนแม่งัด396.50XXXXXXXXXXXXXXX
โรงไฟฟ้าเจ้าพระยา16.50XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนสิริกิติ์162.00XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน130.00XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนนเรศวร47.85XXXXXXXXXXXXXXX
ภาคกลาง-ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์180.00XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนท่าทุ่งนา59.70XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนแม่กลอง24.60XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนแก่งกระจาน99.00XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนขุนด่านปราการชล110.00XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนวชิราลงกรณ155.00XXXXXXXXXXXXXXX
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์182.00XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนสิรินธร142.20XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนจุฬาภรณ์759.00XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนน้ำพุง284.00XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนห้วยกุ่ม312.00XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนปากมูล108.00XXXXXXXXXXXXXXX
โรงไฟฟ้าลำตะคอง660.00XXXXXXXXXXXXXXX
ภาคใต้
เขื่อนรัชชประภา95.00XXXXXXXXXXXXXXX
เขื่อนบางลาง115.00XXXXXXXXXXXXXXX
โรงไฟฟ้าบ้านสันติ331.60XXXXXXXXXXXXXXX
หมายเหตุ : ระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) หรือ Mean Sea Level (MSL) (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ
ปริมาณน้ำสูญเสีย (Losses) หมายถึง ปริมาณน้ำในอ่างที่สูญเสียไป เช่น การสูบน้ำในอ่างและอื่นๆ ไม่รวมค่าการระเหยในอ่าง (เขื่อนอุบลรัตน์ บวกค่าคงที่ 0.5 Mcm , เขื่อนน้ำพุง บวกค่าคงที่ 0.03 Mcm)
สี ช่องระดับกักเก็บน้ำปัจจุบัน สีแดง = เตือนระดับน้ำใกล้เต็ม / กระพริบ = เตือนระดับน้ำใกล้จุดวิฤกติ / สีเทา = เตือนระดับน้ำน้อยมาก / สีส้ม = เตือนระดับน้ำน้อย / สีม่วง = เปิด Spillway / สีน้ำเงิน = สามารถรับน้ำได้อีก


# กราฟแสดงระดับและปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ.  # สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ #CCTV (ใช้ FireFox เปิด) # ศูนย์เตือนภัยภิบัติแห่งชาติ #คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ
# สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) # ติดตามสถานการณ์น้ำจาก สสนก. # ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลฯ # สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

# ระบบโทรมาตร รฟ.พระนครเหนือ # ระบบโทรมาตรเขื่อนภูมิพล # ระบบโทรมาตรเขื่อนสิริกิติ์ # ระบบโทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์ # ระบบโทรมาตรเขื่อนปากมูล # ระบบโทรมาตรลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ  chouvalit.v@egat.co.th โทร.02-436-6055 ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ผู้ดูแลเว็บไซด์ : นางสาววลัญชพร บุญโนนแต้  walanchaporn.b@egat.co.th  โทร.02-436-7968 Fax 02-436-7945
(ลิขสิทธิ์ © 2011 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.)
(23-05-55)   29770